Varningsskylt – Livsfara Före beröring Urladda – Jorda – Kortslut (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Livsfara Före beröring Urladda – Jorda – Kortslut” samt på engelska ”Danger! Before touching Discharge – Earth – Short circuit”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.