Skylt – Skyddshandskar måste användas (tvåspråkig)

Påbudsskylt med symbol för skyddshandskar och texten ”Skyddshandskar måste användas” samt på engelska ”Wear protective gloves”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.