Skylt – Andningsskydd måste användas (tvåspråkig)

Påbudsskylt med symbol för andningsskydd och texten ”Andningsskydd måste användas” samt engelsk text ”Wear respiratory protection”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.