Pelle Sederkvist
Försäljningschef/Marknad

pelle.sederkvist@skyltstallet.se
0705-59 51 55

Therese Kälvö
Operativ chef/Försäljning

therese.kalvo@skyltstallet.se
0763-38 74 43

Anna Sterling
Grafisk projektledare/sälj

anna.sterling@skyltstallet.se
0735-15 09 08

Hans Fallsjö
Grafisk projektledare/sälj

hans.fallsjo@skyltstallet.se
0762-70 34 36

Fredrik Daldorph
Grafisk projektledare/sälj

fredrik.daldorph@skyltstallet.se
010-204 12 90

Jonas Jonsson
Grafisk projektledare

jonas.jonsson@skyltstallet.se
010-204 12 90

Magnus Svensson
Produktion/montör

magnus.svensson@skyltstallet.se
010-204 12 90

Mhamad Saban
Montör

mhamad.saban@skyltstallet.se
0790-22 65 05

Lotta Johansson
Montör

lotta.johansson@skyltstallet.se
070-832 61 23