Skylt – Får ej vidröras (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för rör ej och texten ”Får ej vidröras ” samt på engelska ”Do not touch”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.