Varningsskylt – Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningssatt. Vid fel kontakta elektriker

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningssatt. Vid fel kontakta elektriker”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.