Varningsskylt – Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningsatt. Vid fel sök elektriker (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Varning! Den fasta elinstallationen är delvis spänningssatt. Vid fel kontakta elektriker” samt på engelska ”Warning! The fixed electrical installation is partially live. In the event of a fault contact an electrician”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.