Varningsskylt – Riskområde Följ föreskrift (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för smittrisk och texten ”Riskområde Följ föreskrift” samt på engelska ”High risk area Follow instructions”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.