Varningsskylt – Livsfara Tillträde förbjudet (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Livsfara Tillträde förbjudet” samt på engelska ”Danger Access prohibited”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.