Varningsskylt – Får endast rengöras med plastverktyg (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för fara och texten ”Får endast rengöras med plastverktyg” samt på engelska ”May only be cleaned with plastic tools”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.