Varningsskylt – Bakspänning Arbeta endast efter allpolig frånkoppling (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Bakspänning. Arbeta endast efter allpolig frånkoppling” samt på engelska ”Back voltage. Work only after all-pole disconnection”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.