Skylt – Förbjudet för obehöriga att beträda taken (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för stopp och texten ”Förbjudet för obehöriga att beträda taken” samt på engelska ”Prohibited for unauthorized persons to tread the roof”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.