Skylt – Förbjudet enligt lag att inför eld, tända eld och att röka inom området (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för eldningsförbud och texten ”Förbjudet enligt lag att inför eld, tända eld och att röka inom området” samt på engelska ”Prohibited by law to bring fire, light fires and smoke in this area”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.