Varningsskylt – Elektromagnetiskt fält (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för ickejoniserande strålning och texten ”Elektromagnetiskt fält” samt på engelska ”Electromagnetic field”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.