Varningsskylt – Bryt och lås frånskiljaren före arbete på travers (tvåspråkig)

Varningsskylt med symbol för varning för farlig elektrisk spänning och texten ”Bryt och lås frånskiljaren före arbete på travers” samt på engelska ”Break and lock disconnector before work with traverse”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.