Skylt – Tillträde förbjudet för obehöriga (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för stopp och texten ”Tillträde förbjuden för obehöriga” samt på engelska ”No access for unauthorized”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.