Skylt – Reparation pågår Maskinen får ej igångsättas (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för allmänt förbud och texten ”Reparation pågår Maskinen får ej igångsättas” samt på engelska ”Repair in progress! Do not operate the machine”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.