Skylt – Maskinen får endast användas av utsedd personal (tvåspråkig)

Förbudsskylt med symbol för allmänt förbud och texten ”Maskinen får endast användas av utsedd personal” samt på engelska ”Only authorized personnel permitted to operate this machine”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.