Skylt – Hjälm och hörselskydd måste användas (tvåspråkig)

Påbudsdekal med symbol för skyddshjälm och hörselskydd och texten ”Hjälm och hörselskydd måste användas” samt på engelska ”Wear head and hearing protection”.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.