Skylt – Får endast köras av utbildad personal (tvåspråkig)

Påbudsskylt med symbol för påbud/utropstecken och texten ”Får endast köras av utbildad personal” och engelsk text ”May only be driven by trained personnel.

    • Vitlackad plan plåt, 1 mm
    • SH-klammer, 1 par, för stolpmontage 60 mm rör. Endast valbart till 2-kantsvikta plåtskyltar.