Skylta byggarbetsplatsen

När det gäller att skylta upp en byggarbetsplats finns det flera viktiga aspekter att tänka på för att säkerställa säkerheten och överensstämmelse med lagkrav. Här är några punkter att beakta:

  1. Tydlig skyltning: Skyltningen på byggarbetsplatsen bör vara tydlig och synlig för att informera både arbetare och allmänheten om pågående arbete och eventuella faror.
  2. Information på skylten: Skylten bör innehålla information som byggarbetsplatsens namn, ansvarig entreprenör, kontaktperson, samt eventuella säkerhetsföreskrifter och nödnummer.
  3. Placering av skylten: Placera skylten på ett strategiskt ställe där den är lätt synlig för trafikanter och förbipasserande.
  4. Lagkrav: Det finns lagkrav som reglerar skyltning på byggarbetsplatser, inklusive bestämmelser om skyltens storlek, placering och innehåll. Det är viktigt att följa dessa krav för att undvika böter eller andra påföljder.
  5. Reklamplats och bygglov: Att sälja reklamplats på en byggskylt till underentreprenörer kan vara föremål för lokala regler och krav på bygglov. Det är viktigt att konsultera med behöriga myndigheter för att säkerställa att du följer lagstiftningen.
  6. Hyra av byggskylt: Om du erbjuder möjligheten att hyra en byggskylt med stabilt fundament och godkänd hållfasthetsberäkning, kan detta vara en praktisk lösning för totalentreprenören. Att erbjuda tjänster som frakt, resning, rivning och flyttning av skylten kan underlätta för totalentreprenören och göra processen smidigare.

Genom att vara noggrann med skyltningen och följa lagkraven kan du bidra till en säkrare och mer organiserad byggarbetsplats. Om du erbjuder hyra av byggskyltar med tillhörande tjänster kan det vara en fördel för dina kunder och underentreprenörer. Kom ihåg att alltid vara informerad om lokala regler och bestämmelser för att undvika eventuella problem.


KÄRA KUNDER!

Vi håller för närvarande vår hemsida stängd pga ombyggnad och underhåll.
För frågor kontakta oss på order.ssb@skyltstallet.se
Välkommen åter!

This will close in 0 seconds